keskiviikko 7. toukokuuta 2014

Akupunktio ja hypnoosi

Hyvä kunto on tärkeää kaikille ja harjoittelun voi aloittaa kotonakin. Kunto.net on koonnut eri tilanteisiin sopivia ilmaisia harjoitteluvideoita tavallisille ihmisille.

Akupunktiohoito

Akupunktio on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, joka on säilynyt käytössä vuosisatojen ajan. Hoidon tehon katsotaan perustuvan endorfiinien eli elimistön omien kipulääkkeiden vapautumiseen hoidon aikana ja hermoston toiminnan normaalistumiseen hoitosarjan kuluessa. Ilmeisesti akupunktioneuloista tulevat ärsytysimpulssit estävät muiden impulssien kulkua keskushermostoon ja tätä kautta hillitsevät kipua.

Hoidossa käytetään kertakäyttöneuloja. Lukuunottamatta vaikeita sydänsairauksia ja vaikeita psyykkisiä sairauksia sairastavia voidaan akupunktiota antaa kaikille. Yleensä kolmessa hoitokerrassa nähdään se saadaanko akupunktiolla toivottua tulosta alulle.

Hoitoa ihmisille antavat lääkärit, hammaslääkärit ja erikoiskoulutetut fysioterapeutit.

Migreeni ja muut päänsäryt ovat hyviä hoitoaiheita. Joskus teho voi olla jopa dramaattinen vain muutamalla hoidolla. Akupunktio on kokeilemisen arvoinen hoitomenetelmä ongelmallisissa päänsäryissä.

Niskavaivat on myös hyvä hoitoaihe. Usein tilanteissa, jolloin muilla hoitomenetelmillä ei saada riittävän hyvää hoitotulosta voi akupunktio auttaa.

Selkävaivoja ja iskiasta voi myös hyvin hoitaa akupunktiolla. Tulokset ovat vaihtelevia.

Vyöruusun ja kolmoishermosäryn aiheuttamissa kiputiloissa saadaan myös usein hyviä hoitotuloksia.

Astmassa ja allergisissa oireissa on akupunktiota käytetty sekä hoitona, että oireiden ennalta ehkäisyssä. Sitä ei kannata käyttää kovin vaikeissa sairauden vaiheissa.

Unettomuudessa, jännitystiloissa, vieroituksessa tupakasta ja alkoholista sekä painon pudotuksessa voidaan akupunktiota käyttää muun hoidon tukena. Vieroituksessa on tärkeintä oma motivaatio, ilman sitä ei yleensä onnistuta vaikka neuloteltaisiin miten paljon.

Hypnoosihoito

Hypnoosi on ikivanha hoitomenetelmä, joka on Suomessa vähän käytössä. Se soveltuu kivun hoidoksi helppoutensa, vaarattomuutensa sekä vähäisten sivuvaikutustensa vuoksi.

Hoito perustuu siihen, että rentoutuneena ihmisen alitajuntaan pystytään vaikuttamaan yksinkertaisimmallaan suorilla käskyillä. Näin voidaan hämmästyttävästi saada ihmisen kiputila lievenemään vain käskemällä, että näin tulee tapahtumaan.

Hypnoosin teho voi tulla esiin kaikissa kiputiloissa, ei pelkästään niissä joissa psyykkisillä tekijöillä on osuutta kivun syntymiseen.

Hoidossa rentoutetaan ensin kaikki lihakset samaan tapaan kuin rentoutusryhmässä. Sen jälkeen annetaan yleensä aluksi suoria käskyjä asioista, joihin pyritään. Kiputiloissa voidaan todeta, että kipu tulee jatkossa vähenemään ja voi lakata silloin kuin hoidettavalle se sopii.

Voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan kokemuksiin, joilla saattaa olla vaikutusta kiputilaan. Usein on hyödyllistä opetella omia rentoutus- ja kivunhallintakeinoja joiden avulla voi itse paremmin pitää kipujaan kurissa.

Yleensä jo muutamassa hoitokerrassa saadaan vihiä siitä saattaako hypnoosihoidolla olla vaikutusta kipuihin. Joskus muutamalla hoitokerralla saadaan ongelmallinenkin kipu hallintaan.

Hypnoosi on käyttökelpoinen hoitokeino mm. jännitysniskavaivoissa, joihin liittyy yleisempää jännitysoiretta. Näissä tilanteissa on usein saatavissa hyviä hoitotuloksia.

Lisätietoa akupunktiosta:

Therapia Fennican sivut akupunktiosta.
Wikipedian sivut akupunktiosta.

Lisätietoa hypnoosista:

Tieteellinen Hypnoosi ry:n sivut hypnoosista.
Wikipedian englanninkieliset sivut hypnoosin lääketieteellisestä käytöstä.