keskiviikko 7. toukokuuta 2014

Käsikipu

Hyvä kunto on tärkeää kaikille ja harjoittelun voi aloittaa kotonakin. Kunto.net on koonnut eri tilanteisiin sopivia ilmaisia harjoitteluvideoita tavallisille ihmisille.

Käsikivussa ranteen hermot voivat olla ahtaalla

Käsi on hyvin monipuolinen työkalu. Siinä on voimaa. Käsi pystyy tuntemaan hyvinkin pieniä esineitä ja tekemään suurta tarkkuutta vaativia toimintoja. Luonnossa ei liene muualla yhtä hienoa monitoimilaitetta. Usein vasta kun siinä ilmenee häiriöitä, ihminen oppii ymmärtämään ja arvostamaan sen jokapäiväistä toimintaa.

Käden rasitusvammat, syntyvät yksipuolisesta työstä

Kyynärvarren ja ranteen alueella esiintyy suhteellisen usein erilaisia rasitusvaivoja. Näitä aiheuttavat useimmiten yksipuolisesti rasittava työ tai muu toistoliikkeitä sisältävä askartelu. Jos kipuoireeseen liittyy rahinaa, kyseessä usein on jännetuppitulehdus. Silloin kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä lääkäriin. Muuten yleensä rasituksen vähentäminen ja työasentojen optimointi korjaa tilannetta. Jos näillä keinoilla ei saada vaivoja loppumaan, lääkäri voi määrätä tulehduskipulääkkeitä suun kautta tai salvoina sekä fysikaalista hoitoa.

Itsehoitona voi käyttää reseptivapaita tulehduskipulääkkeitä ja salvoja muutaman päivän kuurina. Kivun rauhoittamiseksi kylmähoitoa ei saa antaa sormien alueelle. Kyynärvarren lihasten rasitusvaivoissa käsiä kannattaa venytellä pitämällä kyynärpäätä suorana. Lisäksi rannetta voi venyttää sekä kämmenen että kämmenselän suuntaan.

Käden suurempaa rasitusta täytyy välttää työssä ja vapaa-aikana. Ranteen vaivoissa ei ole hyväksi tehdä töitä ja harrasteita, joissa tulee ranteen toistuvia ääriasentoja ja toistoliikkeitä. Jos tietokoneen hiirtä on käytetty kipeytyneellä kädellä, henkilön kannattaa opetella hallitsemaan sitä toisella kädellä.

Varsinkin päätetyössä on hyvä pitää lyhyitä taukoja työskentelyn välissä. Kättä voi nostaa ylös ja kaikkia lihaksia jännittää. Sen jälkeen voi rentouttaa ja ravistella kättä.

Tietokoneella työskennellessä on hyvä tarkistaa, että näppäimistön edessä on riittävästi tilaa, johon voi kätensä laskea. Kannattaa myös hankkia pehmeä rannetuki näppäimistön eteen ja kirjoittaessa opetella laskemaan kädet sille.
Rannekanavaoireyhtymä, ranteessa hermot ahtaalla

Käden tavallisimpiin vaivoihin kuuluu keskihermon, toiselta nimeltään nervus medianus, joutuminen ahtaalle rannekanavassa. Tätä esiintyy varsinkin päätetyöntekijöillä sekä muilla, joilla ranne joutuu rasitukselle alttiiksi. Tiettyjä instrumentteja soittavilla muusikoilla, täriseviä työkaluja käyttävillä ja koko päivän yläraajojen toistotyötä tekevillä, vaivaa esiintyy muita useammin. Myös tautitilat, joiden seurauksena rannekanava tulee ahtaammaksi, voivat edesauttaa vaivan syntymistä. Näin voi käydä esim. sokeritaudissa, kilpirauhasen vajaatoiminnassa, munuaisten vajaatoiminnassa, alueen tulehduksissa ja vammoissa, vaihdevuosissa, raskauden aikana, alkoholin liikakäytön yhteydessä ja reumapotilailla.

Keskihermo hermottaa käden peukalon puoleista aluetta. Hermon vaurioissa sekä tunto että lihastoiminta voivat kärsiä. Oireet alkavat yleensä puutumisen tai polttelun tunteena kolmessa ensimmäisessä sormessa. Tämä on usein pahinta yöaikaan, jolloin potilas voi joutua heräilemään toistuvasti. Käden ravistelu tai kohoasento voi auttaa. Käden heikko puristusote voi tulla esiin vaikeuden tunteena laukkuja kannettaessa. Mikäli käsisärky ei rauhoitu, saattaa myöhemmin peukalon puolelle ilmaantua myös kämmenlihasten heikkoutta.

Tutkimuksessa havaitaan arkuutta ja sähköttelyn tunnetta rannekanavaa painettaessa ja tunnon heikkenemistä 1.-3. sormien alueella kämmenpuolella. Lisäksi ranteen taivuttelussa ääriasentoihin voidaan saada aikaan pistelyä ja heikkoutta kädessä. Diagnoosi varmistetaan hermoratatutkimuksella (ENMG), jossa hermon johtumisnopeus rannekanavassa on alentunut.

Lievissä tapauksissa hoitona käytetään lastaa pitämään rannekanavaa keskiasennossa. Tällöin on hermoilla mahdollisimman paljon kulkutilaa. Rannelastaa voi käyttää myös yöllä. Jos oireet eivät muuten rauhoitu, on mahdollista pienellä leikkaustoimenpiteellä vapauttaa hermon kulkurata. Kovin kauan vaivaa ei kannata seurailla, koska tällöin saattaa oikeasta hoidosta huolimatta jäädä jälkioireita, joihin on hankala vaikuttaa.Kyynärhermon pinne ranteessa, hermoärsytystä pikkusormen puolella

Myös kyynärhermo eli nervus ulnaris voi jäädä ranteen alueella pinteeseen. Tällöin oireet ovat samantapaisia kuin keskihermon ärsytyksessä, mutta ne ovat 4. ja 5. sormissa. Arkuus ranteessa on pikkusormen puoleisella reunalla.

Tyypillinen syntymätapa on suora paine hermon alueelle ranteessa. Tämä voi syntyä esim. polkupyöräilyssä jos nojataan rannetta ohjaustankoon tai tietokonetyössä jos ranteeseen tulee puristusta sen painaessa työpöytää vasten.

Vaivaa aiheuttavan puristustilanteen, ranteen ääriasentojen ja muun suuremman rasituksen välttäminen sekä työssä että vapaa-aikana useimmiten riittää hoidoksi. Lastahoitoa voidaan käyttää. Jos ei vaiva muuten asetu leikkaushoidon mahdollisuuskin on käytettävissä.Käden ganglion, pullistuma ranteessa

Ranteen rystyspuolella saattaa esiintyä ns. ganglion-muodostelmia. Ne ovat luonteeltaan hyvänlaatuisia kasvaimia, jotka ovat hyytelömäisen aineen täyttämiä. Oireita voi olla myös kämmenpuolella.

Useimmiten kasvaimet ovat kivuttomia ja muodostavat vain ulkonäöllisen haitan, esim. pienen yksittäisen pehmeän pullistuman. Joskus ne voivat kuitenkin aiheuttaa kipuja, jos kasvaimet ovat syvemmällä ja jäävät liikkeissä jänteiden väliin puristuksiin.

Jos ganglion on syvemmällä, ultraäänitutkimusta voidaan tarvita diagnoosin varmistamiseen. Hoitona on tyhjentäminen ja kortisonin pistäminen. Jos tämä ei onnistu tai vaiva uusiintuu, leikkausta voidaan harkita. Ennen vanhaan käytettiin napakkaa iskua perheraamatulla tai muulla paksummalla teoksella, joka hajotti muodostelman ja usein poisti ongelman.Käden nivelrikko vaivaa iän lisääntyessä

Nivelrikosta johtuvat vaivat ovat käsien tavallisin ongelma iäkkäillä ihmisillä. Nivelrikko on kulumistyyppien häiriö nivelissä. Se voi ilmaantua yhteen niveleen tai olla samaan aikaan useammassa. Sairaudessa nivelen sileä rusto muuttuu aluksia epätasaiseksi ja vaivan edetessä se voi kulua kokonaan pois, jolloin alta paljastuu karkeampi suojaamaton luupinta. Kun vaurioituneet rustot tai luupinnat liikkuvat toisiaan vasten, on liukuminen ja liike nivelessä jäykempää ja usein ainakin jossain määrin kivuliasta. Sairauden synnyssä perimällä, toistuvilla vammoilla tai rasittavalla työllä saattaa olla merkitystä.

Nivelrikko vaurioittaa tavallisesti sorminivelistä kärki- ja keskiniveliä. Niihin saattaa tulla kyhmyisyyttä, rutinaa tai muita ylimääräisiä ääniä ja myöhemmin virheasentojakin. Ärsyyntymisvaiheessa voi olla lievää turpeutta. Käden kipu ja särky on suurin haittaava tekijä. Se lisääntyy varsinkin rasittavimmissa toimissa.

Nivelrikkomuutoksia tulee myös peukalon tyviniveleen, joka on usein ensimmäinen käden nivel, mihin nivelrikkovaivat ilmaantuvat. Tällöin siellä on paikallista kipua, rutinaa ja joskus lievää turvotusta. Ranteen nivelrikko ei ole kovin tavallinen. Nivelrikon diagnoosin voi varmistaa röntgen- tai MRI -tutkimuksella.

Valitettavasti ei nivelrikkovaivoihin ole parantavaa hoitoa tarjolla. Tavallisesti hoidossa joudutaan käyttämään kipulääkkeitä, joskus pitkäaikaisestikin. Lastahoitoa voidaan käyttää rauhoittamaan tulehtunutta niveltä. Fysikaalisista hoidoista saattaa olla hyötyä esim. parafiinihoidosta tai ultraäänihoidosta vedessä. Olennaista on käsien toimintakyvyn ylläpito voimistelemalla. Jos kipuoireet ovat vaikeat, se onnistuu helpoiten vedessä. Kortisonipistoksia voidaan antaa pahasti ärtyneisiin niveliin. Leikkaushoitoja on myös tarjolla jos muilla keinoin ei selvitä.

Käden nivelrikkovaivoissa kannattaa välttää töitä ja harrastuksia, joissa tulee äkillistä tai voimakasta rasitusta. Peukalon tyvinivelen vaivoissa on järkevää tarkistaa, onko työssä tapana tehdä peukalolla jotain suurempaa sormivoimaa vaativaa suoritusta. Jos näin on, niin se kannattaa lopettaa.

Tarvittaessa on syytä käyttää voiman tarvetta vähentäviä apuvälineitä. Purkit on helpompaa avata kostutetun liinan avulla, ja tiukkojen pullojen aukaisemiseen on tehty apuvälineitä. Apuna voidaan käyttää myös tavallisia hohtimia ja muita työkaluja.

Sormia voi olla helppoa ja miellyttävää voimistella lämpimässä vedessä. Kannattaa hankkia pehmeä, sormien puristeluun tarkoitettu tyyny, jonka avulla voi pitää käden lihasvoimat miellyttävällä harjoittelulla kunnossa.Dupuyterin kontratuura vetää sormet koukkuun

Kämmenen kalvorakenne ihon alla voi alkaa paksuuntua tuntemattomasta perussyystä. Sen seurauksena pikkusormen puoleiset sormet alkavat vetäytyä koukkuun pikkusormesta lähtien. Tätä kutsutaan Dupuytren kontraktuuraksi eli käden pinnallisen peitinkalvon paksuuntumaksi.

Yleensä tauti kehittyy hitaasti vuosien kuluessa. Vaikeimmissa tapauksissa saattaa kehittyä sorminivelten vaikea jäykistymä. Kun sormet eivät enää täysin oikene, voi tämä aiheuttaa merkittävää haittaa tavallisissa päivittäisissä toimissa. Jopa normaali kättely tai hansikkaiden laitto käteen voi olla vaikeaa. Yleensä kuitenkaan vaiva ei onneksi aiheuta merkittäviä kipuoireita.

Taudin aiheuttaja on tuntematon. On arveltu autoimmuuni mekanismeilla olevan joku rooli synnyssä. Eli mahdollisesti elimistö hyökkää omia kudoksiaan vastaan määrittelemättömän häiriön vuoksi. Riskitekijöinä on mies-sukupuoli, korkeampi ikä, sokeritauti, alkoholin käyttö, tupakointi ja sukurasitus taudille.

Muista kuin leikkaustoimenpiteistä ei yleensä ole apua. Vaiva voi uusiutua leikkauksen jälkeenkin.

Nivelreuma alkaa usein käsistä

Käsissä esiintyy tulehduksellisia nivelvaivoja mm. nivelreuman, kihdin ja nivelpsoriasiksen seurauksena. Nivelreuma on koko elimistön sairaus, joka tuhoaa luita ja niveliä. Kun sen seurauksena nivel tulehtuu ja turpoaa niin sen tukevuus häiriintyy ja aiheutuu ruston ja luun vaurioitumista.

Oireina on kipua ja paikallista turvotusta itse nivelissä. Usein myös liikelaajuudet ovat rajoittuneet joiltain osin ja esineisiin tarttuminen voi olla vaikeutunut. Taudin myöhemmissä vaiheissa voi syntyä käden poikkeavaa ulkonäköä sorminivelten sijoiltaan menon ja virheasentojen seurauksena.

Nivelreuma voi alkaa käsien nivelten tulehduksella, jolloin tyypillisesti sormien tyvinivelet tulehtuvat. Myös ranne ja sormien keskinivelet voivat olla ärsyyntyneet. Niveltulehdus on yleensä molemmissa käsissä samaan aikaan. Turvotus on selkeämpää kuin nivelrikkovaivoissa. Reuma tai taudin epäily kuuluu lääkärin selvitettäviin asioihin. Tauti varmistuu lääkärintutkimuksen löydösten, sairaushistorian, laboratoriokokeiden ja röntgentutkimusten ja tarvittaessa muiden kuvantamistutkimusten löydösten perusteella.

Mitä nopeammin hoitoon pääsee, sitä parempi. Hoito perustuu tehokkaaseen lääkitykseen taudin aktiivisuuden saattamiseksi kuriin ja jatkossa sen pitämiseen rauhallisena. Varhaisessa vaiheessa aloitetun nykyaikaisen lääkehoidon tulokset ovat pääosin hyviä. Jos tauti on päässyt aiheuttamaan palautumattomia niveltuhoja, niin leikkaushoitoja on myös tarjolla. Niillä pystytään usein helpottamaan kipuja ja saamaan aikaan toimintakyvyn paranemista.Veritulppa iskee harvoin yläraajaan

Käden puutuminen ja pistely yöllä on suhteellisen tavallinen ilmiö. Jos se menee nopeasti ohi asennonmuutoksen tai ylösnousun jälkeen, on yleensä kyseessä käden huonosta asennosta tai lievästä puristuksesta johtunut ohimenevä käden verenkiertohäiriö. Sitä ei tarvitse yleensä hoitaa tai tutkia sen erikoisemmin. Jos käden puutuminen ja tikkuilu muuttuu pitkäaikaiseksi, voi sitä käydä näyttämässä lääkärille.

Valtimoverenkiertoon päässyt irrallinen veritulppa voi äkillisesti tukkia yläraajan verenkierron. Veritulppa on yleensä peräisin sydämestä, aortasta tai tullut sydämen väliseinän aukon kautta laskimoverenkierron puolelta.

Oireena on äkillinen voimakas kipu yläraajassa. Raaja muuttuu väriltään normaalia vaaleammaksi, kylmäksi ja tunnottomaksi. Tutkittuna pulssit puuttuvat. Raaja on kylmä, tunnoton ja vaalea. Iho voi olla marmoroituneen näköinen.

Tilanne vaatii päivystysluonteisesti verisuonikirurgisia toimenpiteitä, koska raaja sietää verenkierron puuttumista vain lyhytaikaisesti. Hoitoina käytetään suonen sisäisiä toimenpiteitä ja liuotushoitoja perinteisten leikkausten ohella.

Yläraajoissa on laskimoveritulppa harvinainen. Tällöin voi raajassa olla kipua, turvotusta ja kuumotusta. Diagnoosi selviää ultraääni- tai varjoainetutkimuksella. Laskimopuolenkin veritulppaa epäiltäessä, täytyy päivystykseen ottaa välittömästi yhteyttä.


Käsikipu, mahdollisen vaaran merkkejä

Voimakas kipu yläraajassa, käden kalpeneminen ja pulssin häviäminen.
Kipu yläraajassa ja käden turvotus.
Käden voimakas kipu suoran iskuvamman tai esim. käden päälle kaatumisen jälkeen.
Käden kipu ja ulkoisen muodon muuttuminen vamman jälkeen.

Lääkärissä käynti tarpeen

Ranteen tai sormien nivelten kivulias liikerajoitus.
Ranteen kipu, jos siihen liittyy käteen säteilyoiretta, heikkoutta, tunnottomuutta tai pistelyä.
Käden leikkauksen jälkeen lisääntyvä kipu ja lämpöily.
Käden kipu ja pidempiaikainen turvotus.
Käden kipu, jos se ei anna nukkua.
Käden kipu, jos se häiritsee tai estää työn tai tavallisten kotiaskareiden teon.
Sormien tyvinivelten pidempiaikaiset turvotukset.
Muut käden pidempiaikaiset kiputilat, jotka eivät rauhoitu kotihoidolla.

Yleensä voi hoitaa itse

Lievät ja ohimenevät kiputilat, jotka liittyvät rasitukseen.
Käden alkavat nivelrikkovaivat

Lisätietoa käsikivuista:

Jumppavideoita käsivaivoissa, Kunto.net.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli nivelreumasta.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli rannekanavaoireyhtymästä.
Käypähoito suositus rannekanavaoireyhtymästä.
Therapia Fennica käden gangliosta.
Therapia Fennica kyynärhermon puristuksesta ja peukalon ahtauttavasta jännetuppitulehduksesta.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli kämmenen kalvokutistumasta.
USAn käsikirugiyhdistyksen englanninkielinen esitys käden nivelrikosta.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli valkosormisuudesta.

Kipu.net englanninkielisten kirjojen kirjakauppa. Kirjoja käsikivusta. Powered by amazon.co.uk.