keskiviikko 7. toukokuuta 2014

Polvikipu

Hyvä kunto on tärkeää kaikille ja harjoittelun voi aloittaa kotonakin. Kunto.net on koonnut eri tilanteisiin sopivia ilmaisia harjoitteluvideoita tavallisille ihmisille.

Testaa polvikivun oirekyselykaavake!

Jos olet menossa lääkärille polvikivun vuoksi, voit täyttää vastaavan kaavakkeen ja lähettää sen omaan sähköpostiisi. Sieltä voit tulostaa sen itsellesi mukaan vastaanotolle, tai jos lääkärisi ottaa vastaan sähköpostia, voit välittää sen edelleen hänelle ennen vastaanottoa. Näin saat varmemmin kerrottua ja kirjattua vaivoistasi olennaiset tiedot. Lääkärisi voi myös saada ongelmistasi selvemmän kuvan ja hänelle jää enemmän aikaa tutkia ja miettiä vaivasi hoitoa. Voit myös tulostaa kaavakkeen tyhjänä ja täyttää sen käsin.

Palvelu ei maksa mitään. Sen turvallisuus on tavallisen sähköpostin luokkaa, joten älä lähetä siinä arkaluonteisia tietoja. Täyttämäsi kaavake lähetetään itse kirjoittamaasi omaan sähköpostiosoitteeseesi.

Täytä polvikivun oirekyselykaavake!Raju urheilu aiheuttaa usein ongelmia

Polvien toimintakyky on tärkeää kaikille ihmisille, koska ne kantavat ihmisen painon kävellessä ja juostessa. Polvet joutuvat ottamaan vastaan iskuja kun ihminen hyppii tai kantaa raskaita taakkoja. Lisääntynyttä rasitusta niihin kohdistuu myös kyykistyessä, noustessa ylös istumasta ja portaissa kulkiessa. Ihmisen elämänpiiri ja toimintakyky voivat huomattavasti rajoittua pahojen polvivaurioiden takia.

Polvessa on kolme toiminnallisesti erilaista niveltä. Ensimmäinen on kantava nivel, jossa yläpintana toimii reisiluun ja alapintana sääriluun nivelpinta. Toinen on polvilumpion ja reisiluun välillä. Kolmas muodostuu sääri- ja pohjeluun välille sekä luiden ylä- että alapäissä. Reisiluu ja sääriluu muodostavat sarananivelen joka on etupuolelta lumpion suojaama. Kantavan nivelen sisällä toimivat pehmikkeinä nivelten rustot ja puolikuun muotoiset sisempi ja ulompi nivelkierukka. Ne ovat rustoisia rakenteista nivelpintojen välissä, jotka toimivat eräänlaisina iskunvaimentimina vähentäen suurempien, äkillisten rasitusten vaikutusta nivelrustoihin.

Nivelsiteet pitävät polven tukevana. Kummallakin reunalla on sivusiteet. Ne pitävät polven tukevana sivusuunnassa. Nivelen sisällä kulkevat etu- ja takaristiside. Ne huolehtivat polven liikkuvuuden rajoista etu-takasuunnassa. Lumpio on jännerakenteen sisällä, joka kiinnittää nelipäisen reisilihaksen sääriluun yläosaan.

Nelipäinen reisilihas reiden etupinnalla on voimakas polven ojentaja. Sen kiinnittyminen lumpion kautta sääriluuhun antaa sille lisää vipuvoimaa tässä toiminnassa. Polven koukistuksesta huolehtivat takareiden lihasryhmät. Lähentämistä ja loitontamista varten on myös omat lihaksensa.

Kasvuikäisillä voi polven seudussa esiintyä kasvuruston ja luutumisen häiriöitä, jotka saattavat vaivata voimakkaamman rasituksen yhteydessä. Diagnoosi varmistuu röntgenkuvauksella. Hoidoksi yleensä riittää rasituksen vähentäminen. Oireet asettuvat lähes aina muutaman vuoden kuluessa.Rasitusvammoissa lisää harjoittelua asteittain

Kun alaraajan rasitusta lisätään nopeasti, saattaa syntyä erilaisia lihasten ja jänteiden kiputiloja. Kun tämäntapaiset vaivat ovat äkäisimmillään, kylmähoito on usein hyväksi. Pitkittyneissä kiputiloissa voidaan käyttää fysikaalisia hoitoja, kipulääkitystä ja lääkeainepistoksia. Varsinkin kortisonipiikein saadaan usein nopeasti tuloksia aikaan, kunhan vaivan aiheuttava rakenne paikallistetaan.Kierukka-, ristiside- ja nivelsidevaivat, urheilijoiden riesoja

Polven vammojen yhteydessä saattaa syntyä repeytymiä nivelkierukoihin ja risti- ja sivusiteisiin. Sisempi nivelkierukka vaurioituu useammin kuin ulkoinen. Vammamekanismina on usein kierto painon ollessa polven päällä. Tämä voi sattua esim. kun kyykistyy ja samalla polvi kiertyy. Samanaikaisen kierron ja ojennuksen aikana ei vammoja synny niin usein.

Kun kierukka vaurioituu, kuuluu joskus samanaikaisesti repeämisen ääni. Kivut voivat ilmaantua pikkuhiljaa vasta muutaman päivän kuluessa vamman jälkeen. Tyypillisiä oireita ovat kivun lisäksi rajoittunut liikelaajuus, jäykkyys ja turpoilu.

Joskus pahimmat vaivat asettuvat suhteellisen nopeastikin lepuutuksella, mutta myöhemmin voi ilmaantua uudestaan oireita, kuten polven lukkiintumisen tunnetta, lonksumista, turvottelua ja kipua rasituksessa.

Tutkittaessa nivelkierukan vaurioissa todetaan kipua nivelraon tienoossa ja väännettäessä polvea asentoihin, joissa repeytynyt kohta jää puristuksiin. Jos on tarvetta lisätutkimuksiin, yleensä käytetään tähystystä tai magneettitutkimusta, nykyisin enää harvoin varjoainetutkimusta. Tähystyksen etuna on se, että samalla on mahdollista hoitaa osa vaurioista.

Hoitona voi riittää lepuutus, kivun hallinta lääkkeillä ja seuranta. Jos vaiva ei rauhoitu ja haittaa normaalia elämää, voidaan tähystyksessä kierukan vaurioitunut osa poistaa, jolloin yleensä kivut asettuvat.

Nivelkierukkavamman yhteydessä voi syntyä myös nivelsiteiden vaurioita. Näin voi käydä vaikkapa kun polvi yliojentuu voimakkaasti, kun pudotaan koukussa olevalle polvelle, juoksu pysähtyy äkillisesti, tai paino vaihtuu toiselle jalalle äkkiarvaamatta. Yliliikkuvuudesta voi oireena alussa olla löysyyden tunne nivelessä.

Eturistisiteen täydellisessä repeämässä häiriintyy polven etu-takasuuntainen tukevuus. Varsinkin suuremmassa rasituksessa saattaa tällöin ilmaantua lonksumista tai epävarmuuden tunnetta. Hoidoksi riittää yleensä reiden lihasvoimien parantaminen ja rasituksen suhteuttaminen polven sietokykyyn. Leikkaushoidon tarvetta voidaan arvioida jos eivät vaivat asetu.

Sivusiteiden vaurioissa voi syntyä nivelsiteen osittaisen tai täydellisen repeämän lisäksi myös niiden kiinnittymiskohtien repeämismurtuma. Siinä nivelsiteen kiinnittymisalue luussa repeytyy irti. Jos murtuma on kooltaan merkittävä, voi syntyä sivusuuntaista yliliikkuvuutta, joka voidaan polvea tutkittaessa havaita. Jos yliliikkuvuutta ei ole syntynyt, todetaan vain kipua nivelsiteen vaurion alueella.

Hoitona riittää yleensä kipuhoito ja lihasvoiman optimointi alaraajassa ja polven rasituksen tason rajoitus tasolla, jota polvi hyvin sietää. Leikkaushoitoja käytetään nivelsidevaivoissa etupäässä urheilijoilla.Polven vammat ja sijoiltaan meno, rajummissa lajeissa useilla

Nuorilla ihmisillä on usein polvivaivoja liittyen niihin urheilulajeihin, joissa polvet joutuvat kovaan rasitukseen ja alttiiksi vammoille. Tällaisia ovat mm. amerikkalainen jalkapallo, pujottelu, jalkapallo ja squash.

Polvilumpio voi mennä sijoiltaan jalan vääntymisen yhteydessä. Tällöin polveen tulee voimakas kipu ja polvilumpio vääntyy epätavanomaisen näköiseen asentoon. Usein lumpio palautuu helposti itse paikoilleen. Joskus tarvitaan lääkärin apua.

Lääkärissä käynti on joka tapauksessa tarpeen. Leikkaushoitoa voidaan harkita ehkäisemään tulevia ongelmia. Jos polvilumpio menee usein sijoiltaan, tilanne pitää selvittää ja miettiä kuntoutus- tai leikkaustoimenpiteitä.

Polven seutuun voi tulla minkä tahansa luun murtuma suorassa voimakkaassa iskussa, kaatumisen tai kompastumisen yhteydessä. Tavallisesti oireena tällöin on voimakas kipu murtuman seudussa, joka estää tai pahasti hankaloittaa astumista vaurioituneelle jalalle. Murtumaepäilyn vuoksi on syystä käydä lääkärissä varmistamassa luiden eheys. Jos ei tilanne ole selvä pelkästään lääkärin tutkimuksen perusteella, voidaan röntgenkuvan tai harvemmin muilla kuvantamismenetelmillä saada diagnoosi aikaan.Polvilumpion rustovauriot, rasitus kohtuulliseksi

Polvilumpion takapinnan ruston pehmeneminen ja vauriot ovat tavallisia syitä polvien kiputiloihin. Niitä esiintyy varsinkin urheilijoilla. Syynä voi olla osittainen lumpion sijoiltaan meno polven liikkeissä, alaraajojen akselivirheet, lihastasapainon poikkeavuudet, lihaskireydet tai jatkuva liian suuri rasitus. Nämä voivat aikaansaada polvilumpion takapinnalla olevan ruston ohenemisen ja pehmenemisen jolloin syntyy rustonpehmentymä eli chondromalacia. Myös alueen aiemmat murtumat, niveltulehdus, kasvaimet tai toiminnalliset häiriöt voivat edesauttaa ongelman syntymisessä.

Aluksi oireina esiintyy kipua portaita alaspäin kulkiessa tai kyykistyessä. Usein myös pidempään istuessa polvi alkaa särkeä, jos sitä ei voi välillä ojentaa suoraksi. Elokuvissa tai lentokoneessa istuminen voi olla tuskaa. Polvikipu tuntuu lumpion ympärillä ilman tarkkaa yksittäistä paikkaa. Siitä on vaivaa mm. porraskävelyssä ja kyykistymisessä. Polvessa voi olla lukkiintumisen tunnetta ajoittain, jäykkyyttä ja turvotusta. Portaita alaspäin kulkiessa lumpion painuu lujemmin reisiluuta vasten kuin ylöspäin noustessa. Niinpä alaspäin meno aiheuttaakin yleensä enemmän kärsimystä kuin rappusten nousu.

Tutkittaessa todetaan arkutta ja rutinaa polvilumpiota painettaessa polviniveleen päin sekä myös liikutellessa. Röntgen- tai magneettikuvissa nähdään ruston pehmentymään sopivia muutoksia. Jos laboratoriokokeita katsotaan, niissä ei yleensä ole tulehdukseen viittaavia arvoja.

Hoitona käytetään lihasten vahvistamista. Erityisesti etureiden nelipäisen reisilihaksen hyvä kunto on olennainen asia vaivan kanssa selviämiselle. Fysioterapeutti tai kuntosaliohjaaja voi tehdä harjoitteluohjelman jolla tämä saadaan huipputerään. Kivun hoidossa normaali lääkehoito ja tarvittaessa kylmällä hautomiset kipuvaiheissa yleensä riittävät. Hankalimmissa tapauksissa leikkaushoitoa voidaan harkita. Jotta leikkausta kannattaa miettiä, on vaivalla oltava syy, johon on mahdollista leikkauksella vaikuttaa.

Sopivan ammatin ja toimenkuvan hankkiminen on olennaisen tärkeää jotta rasitustaso voidaan pitää sellaisena minkä polvi. Rasitustaso myös urheilu- ja askartelutoiminnassa täytyy pitää kohtuullisena.Bakerin kysta, pulleutta polven takana

Polven takana tavataan pullistumia, jotka voivat aiheuttaa paineen tunnetta ja kipuoiretta. Yleensä ne ovat yhteydessä polviniveleen ja useimmiten syntyvät jonkin vamman jälkeen. Jos tällainen kysta puhkeaa pohkeen lihasten väliin, se voi aiheuttaa pohkeen hyvin voimakkaan kipuoireen ja turvotuksen, jota on vaikea erottaa laskimotulpasta. Ilman puhkeamista ne eivät aiheuta ainakaan suurempaa kipua ja voidaan havaita vaikkapa läheisten toimesta tai jonkun muun asian tutkimisen yhteydessä.

Kun polven takapinnalle ilmaantuu aluksi kivuton pullistuma niin diagnoosia voidaan epäillä tyypillisen kliinisen kuvan perusteella, ja se varmistuu ultraäänitutkimuksella. Hoitona voidaan samantien tyhjentää pullistuma ja pistää kortisonia. Jos eivät vaivat näin asetu, leikkaushoitoa voidaan harkita. On hyvä varmistaa, ettei henkilöllä ole mitään ylläpitävää syytä, kuten nivelkierukkavauriota, joka estäisi vaivan paranemista.Polven nivelrikossa voi kepin ottaa käyttöön

Iäkkäämpien ihmisten polvivaivojen tärkein syy on nivelrikko eli artroosi. Siitä aiheutuu oireita yleensä vasta aikaisintaan keski-iän jälkeen tai vanhempana. Nivelrikko syntyy kun nivelen sileät rustopinnat vähitellen iän mukana rappeutuvat, niihin tulee pieniä vaurioita ja ne muuttuvat pinnoiltaan epätasaisemmiksi. Jos rappeutuma etenee niin merkittävästi että rusto kuluu paikoittain kokonaan pois, niin luupinnat joutuvat kosketuksiin suoraan toistensa kanssa. Jo karheammat nivelpinnat tekevät nivelpinnat huonommin liukuviksi toistensa suhteen, puhumattakaan siitä jos luu on esillä. Näissä tilanteissa ymmärrettävästi nivelen liike on kankeampaa ja kivuliasta. Nivelrikon syntyä voivat edesauttaa aiemmat murtumat, nivelsiteiden tai kierukoiden vauriot tai muut vammat alueelle.

Ensimmäinen merkki vaivasta on yleensä rasitukseen, esim. kävelyyn ja portaiden nousemiseen, tai pitkään samassa asennossa oloon liittyvä kipu. Myöhemmin oireisiin saattaa liittyä polven särkyä ilman erityisempää rasitustakin, rutinaa ja lievää turvottelua pahimmissa vaiheissa. Kipu voi olla pahinta aamuisin. Ajan kuluessa mukaan voi tulla nivelen lukkiintumisen tunteita ja heikkoutta. Vaikeissa tapauksissa polveen voi tulla ylimääräistä liikkuvuutta ja virheasentoa.

Nivelrikko voidaan todeta röntgentutkimuksessa. Tosin melko vähäisissäkin kulumamuutoksissa saattaa ihmisellä olla oireita. Toisaalta röntgenologisesti kulunut nivel voi olla vähäoireinen.

Kulumavikaan ei valitettavasti ole parantavaa hoitoa tarjolla. Kiputulehduslääkkeitä käytetään kipujen helpotukseen. Lämpöhoidoilla ja sähkökipuhoidolla voidaan myös saada kipuoiretta asettumaan. Polvikulumisia on saatu helpotettua nivelen sisäisillä pistoksilla lääkeaineella, joka on alunperin uutettu kukon heltoista.

Kuluneen nivelen ympäristön lihasten huolto on tärkeää. Lihasvoiman vahvistaminen on olennaista, ja polvia pitäisi käyttää kohtuullisesti kivuista huolimatta. Tehokkaimmin voidaan lihaksia vahvistaa kuntosalityyppisillä harjoituksilla. Polven ympäristön lihasten kiputiloissa voi hieronnasta olla suurta apua.

Mikäli polvikuluman kanssa ei muuten pärjää, leikkaushoitoa voidaan harkita. Tekonivelleikkausten tulokset ovat hyviä. Jälkeenpäin polven toimintakykyä on kuntoutettava tehokkaasti.

Polvivaivojen ei kannata antaa tarpeettomasti rajoittaa elämää. Ainakin vaikeimmissa ongelmissa kannattaa tehdä kerran kunnollinen perusselvitys vaivan luonteesta. Yleensä on ainakin helpotusta vaivoihin saatavissa erilaisin toimenpitein.

Itsehoitona voidaan yleensä käyttää reseptivapaita tulehduskipulääkkeitä lyhyenä kuurina samoin kuin salvoja kipualueelle. Kylmähoito useamman kerran päivässä annettuna on myös yleensä tehokasta.

Nivelrikon pahimmissa kipuvaiheissa on tärkeää vähentää polveen kohdistuvaa rasitusta. Tämä voidaan tehdä käyttämällä keppiä, vähentämällä kantamista ja pudottamalla painoa. Samoin kannattaa välttää konttaamista ja kyykyssäoloa.

Kun noustaan istumasta, käsinojasta kannattaa ottaa tukea ja välttää liian matalia istuimia. Kotiin on hyvä hankkia korkeampia tuoleja, joista pääsee helpommin ylös. WC-pyttyynkin on saatavissa korotus. Portaissa on ylöspäin mentäessä helpompaa kulkea parempi jalka ja alaspäin tultaessa huonompi jalka edellä.

Polvivaivoissa voidaan käyttää myös erilaisia tukia. Pehmeillä tuilla saadaan aikaan hieman lämpövaikutusta ja muistutetaan siitä, että polvea on syytä varoa. Tukevuuttakin on mahdollista saada lisättyä, mutta tällöin täytyy tuen ulottua pidemmälle reiden ja pohkeen alueelle. Se on parasta valmistaa mittojen mukaan.

Polvivaivoissa on reiden etuosan lihasten vahvistaminen tärkeää. Pahimmassa kipuvaiheessa voidaan reisilihasta supistaa voimakkaasti pitäen jalkaa paikallaan. Supistus voi aluksi jatkua kymmenen sekuntia kerrallaan. Sitä voi tehdä niin monta kertaa päivässä kuin viitsii.

Lähes alusta alkaen voi myös nostaa jalkaa polvi suorana ylöspäin selällään maaten. Kerran voi kokeilla montako kertaa jaksaa tätä tehdä peräkkäin. Sitten voi tehdä päivän mittaan useita sarjoja, joissa nostaa noin 2/3 tästä määrästä. Jos nostojen määrä on kyllästyttävän suuri, kannattaa ostaa 1-2 kilon nilkkapainot, jotta aikaa jää muuhunkin kuin jalan nosteluun.

Maatessa pitkällään on samalla hyvä nostella jalkojaan ylös muihinkin suuntiin ja harjoittaa jalkojen lihaksia monipuolisemmin. Kyljellään voi nostaa jalkaa sivulle ja vatsallaan taaksepäin. Näissäkin harjoituksissa voi käyttää nilkkapainoa.

Polven ollessa jo paremmassa kunnossa harjoituksiin voi harkita liitettäväksi polven ojennusta, aluksi ilman painoa ja myöhemmin nilkkapainon kanssa. Tämä sujuu istuen, jos ihminen kannattelee käsillä reiden alta niin, että jalkaterä ei ota maahan.

Kun harjoitukset eivät pahemmin kipeytä polvea, jatkossa kannattaa harjoittaa kuntosalilla reisiin parempi voima kuin niissä on ollut koskaan aiemmin. Tervepolvisella ei reisilihasvoimalla ole niin suurta merkitystä. Kun polvissa on vaivoja, reisilihakset täytyy pitää kunnossa.Polven tulehdukset, kuumotusta ja lämpöä

Polvissa voi olla reumatyyppisiin sairauksiin liittyviä niveltulehduksia. Syynä voi olla nivelreuma tai joku muu samaan ryhmään kuuluva yleissairaus. Näissä tilanteissa on yleensä muissakin nivelissä oireita ja tulehduksellisia muutoksia todettavissa lääkärin tutkimuksessa, laboratoriokokeissa ja kuvantamistutkimuksissa. Polvinivel on harvoin ainoa nivel missä oireita esiintyy tässä sairausryhmässä.

Bakteerit voivat aiheuttaa polveen märkäisen tulehduksen. Se voi tulla polven vamman seurauksena, pistoksen yhteydessä tai kulkeutua veriteitse polveen.

Oireina esiintyy turvotusta, polvisärkyä ja kuumotusta. Tutkittaessa havaitaan polven turvotus ja mahdollisesti punerrus. Laboratoriokokeissa todetaan tulehdusarvojen kohoamista ja polvinivelen nivelneste on sameaa ja siinä löytyy bakteerikasvua.

Hoidossa tarvitaan suonensisäistä antibioottihoitoa. Tämän vuoksi ihminen joudutaan yleensä ottamaan sairaalahoitoon. Polvea voidaan joutua tyhjentämään toistuvasti ja polvi täytyy pitää levossa. Kunhan tulehdus rauhoittuu voidaan aloittaa polven liikunnallinen kuntouttaminen.Polven irtokappaleita syytä epäillä lukkiintumisoireissa

Polvinivelessä esiintyy irtokappaleita, jotka voivat aiheuttaa polven kipu- ja lukkiintumisoireita. Jos lukkiintuminen laukeaa, polvi voi tutkittaessa olla lähes oireeton. Diagnoosi varmistuu röntgenkuvauksella tai tähystyksessä. Sen aikana irtokappale voidaan samalla poistaa.


Polvikipu, mahdollisen vaaran merkkejä

Polvivamma, jonka jälkeen kävely on mahdotonta tai hyvin kivuliasta.
Polven kipu ja ulkoisesti poikkeava muoto tai asento vamman jälkeen.
Polven sijoiltaanmeno.
Äkillinen polven turvotus.
Polven voimakas kipu, turvotus ja lämpöily.
Polven jääminen lukkiintuneeseen asentoon.

Lääkärissä käynti tarpeen

Polven kivulias liikerajoitus.
Polven kipu, jos siihen liittyy säteilyoiretta, heikkoutta, tunnottomuutta tai pistelyä jalkaan.
Polven leikkauksen jälkeen lisääntyvä kipu ja lämpöily.
Polven kipu ja pidempiaikainen alaraajan turvotus.
Polven kipu ja selvä punoitus.
Polven kipu ja lämpöily.
Polven kipu, jos se ei anna nukkua.
Polven kipu, jos se häiritsee tai estää työn tai tavallisten kotiaskareiden teon.
Pitkittyneet polven kiputilat, jos tilanne ei itsehoidolla rauhoitu.
Polvivammat, joiden jälkeen vaikeampia oireita.
Toistuvat kipuoireet ja polven turvottelu.
Toistuvat kipuoireet ja polven lukkiutuminen.
Hankalat kipuoireet, jotka eivät itsehoidolla rauhoitu.
Lasten pidempiaikaiset polvikivut.

Yleensä voi hoitaa itse

Lievät ohimenevät kipuoireet vamman tai rasituksen jälkeen.
Lievät iän mukana tulevat kipuoireet.

Lisätietoa polvikivuista:

Jumppavideoita polvivaivoissa, Kunto.net.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli polvikivuista.
Ehealthmd.comin englanninkielinen artikkeli polven vaivoista.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli nivelrikosta.
Therapia Fennica polven nivelrikosta.
Käypähoito suositus lonkan ja polven nivelrikosta.
Mayo Klinikan englanninkielinen artikkeli polvilumpion rustonpehmentymästä.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli polven nivelside ja kierukkavaivoista.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli polven nesteilystä.
Medscapen englanninkieliset sivut polven sijoiltaanmenosta.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli Bakerin kystasta.
Medicinenet.comin englanninkielinen artikkeli polven limapussien tulehduksista.
Lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston artikkeli nivelten tulehduksista.
Intelihealth.comin englanninkielinen artikkeli polven infektioista.
Mdguidelines.comin englanninkielinen artikkeli polven irtokappaleista.
Wikipedian englanninkielinen artikkeli polven tähystyksestä.
Suomen nivelyhdistyksen sivujen artikkeli polven nivelrikon hoidosta mm. leikkauksista.
About.comin englanninkieliset sivut polven tekonivelleikkauksesta.Kipu.net englanninkielisten kirjojen kirjakauppa. Kirjoja polvikivusta. Powered by amazon.co.uk.